Hipnologa konsultācijas ir laiks, kuru varat veltīt tam, lai saņemtu profesionālu atbalstu dažādu problēmu risināšanā un gala rezultātā savā dzīvē panāktu vēlamās pārmaiņas gan personiskā rakstura problēmās, gan pāru un ģimenes attiecībās, gan bērnu uzvedībā, saskarsmē un ne tikai. Konsultācijās gūsiet profesionāļa padomus un pieradījumu tam, ka konstruktīvs individuālais darbs spēj sniegt ievērojamus rezultātus.

Hipnologa konsultācija Jums sniegs palīdzību un palīdzēs risināt šādas dzīves situācijas:

Ģimenes un bērnu problēmas. Konflikti bērnu starpā, problēmas ar bērniem, paaudžu konflikti, pusaudžu konflikti ģimenē vai skolā. Vecāku un bērnu izpratnes veidošana, palīdzība vecākiem izprast bērnu mērķus un palīdzēt viņiem realizēties. Attīstīt bērniem koncentrēšanās spējas. Atrisināt uzvedības problēmas, mācīšanās problēmas lasīšanā, matemātikā.

•Palīdzēs emocionālo traucējumu gadījumos.

Baiļu, fobiju un trauksmju gadījumos. Jau esošu fobiju dzēšana un baiļu mazināšana. Fobijas ir nepamatotas bailes no situācijām, cilvēkiem, dzīvniekiem, lietām, telpām u.tml., piemēram bailes no cilvēku piepildītām telpām. Fobijas formējās tāpat kā domas, fobijas ir specīgi enkuri. Fobiju izraisītā baiļu sajūta pārņem pēkšņi un automātiski, emocijas mēdz būt saāsinātas. Fobijas atver durvis sevis izzināšanai – trauma un pārdzīvojumu atēli ir mūsu darba instrumenti. Jūsu domas ir kā vizuālas kartiņas ar milzum daudz attēliem. Tas nozīmē, ka samazinot savas kartiņas, varam samazināt savus pārdzīvojumus. Jēdzienu labi vai slikti attēli mūsos veido atšķirīgas izjūtas. Fobijas ir tieši ar to saistītas. Ar traumām mūsos rodas stresi, kuri laika gaitā aug un aug… Fobiju dzēšanas tehnikas iemāca savienot traumas ar saviem smadzeņu resursiem. Veicot strukturētu un mērķorientētu pieejas veidu bailēm, fobijām, emocionālajām traumām, integerētu traumatisko pieredzi pārvēršot funkcionālā pieredzē.

Bailes uzstāties publikas priekšā, kārtot eksāmenus:

• Vientulības problēmu izzināšana un izpratne.

• Cilvēka saskarsmes iemaņu analīze, problēmas atrašana un pārvarēšana. Saskarsmes grūtību risināšana jebkurā vecuma posmā.

• Palīdzība iekšējā diskomforta mazināšanā. Mērķu izvirzīšana vientulības mazināšanai.

• Pašnovērtējuma, komunikācijas pacelšana un nostiprināšana.

• Personības, emocionālā stāvokļa, saskarsmes iemaņu izpēte, analīze, resursu apzināšanās.

• Sagatavošanās eksāmeniem. Atbrīvošanās no bailēm pirms eksāmena un stresa eksāmena laikā:
- pēc 9. klases;
- pēc 12. klases;
- studentiem;

• Pāru attiecības. Savstarpējās nesaprašanās, konflikti, šķiršanās, jaunu attiecību veidošana, sānsoļi attiecībās. Palīdzība attiecību stabilizēšanā un pilnveidošanā. Pāru psiholoģiskās saderības noteikšana un iespējamā attiecību nākotnes prognozēšana.

• Pusaudžu konsultēšana dažādos aktuālos problēmjautājumos. Palīdzība pašvērtējuma jautājumos, attiecības ar vienaudžiem, pusaudžu identitātes apzināšanās, attiecības ar vecākiem, kā arī pretējo dzimumu, emocionālā un fiziskā patstāvība, kā arī citi svarīgi individuāli jautājumi.

• Stress un izdegšanas sindroms. Stresa un izdegšanas sindromu gadījumos konsultācijā iespējams analizēt problēmsituācijas, izprast to cēloņus un rast sevī resursus attiecīgajās situācijas veidot risinājuma modeli.

Veģetatīva distonija.

Konsultācijas ilgums 1 st.
Konsultāciju maksas - 70,00€
Konsultācija bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem (45 min) - 50,00€
*Pirmā tikšanās kopā ar vecākiem 1 st. 70 €. Bērniem un jauniešiem 30 min 25 €.
Jauniešiem (līdz 20 gadiem) kosultācija-diagnostika mācībām un profesionālajai darbībai ( 1 st. ) - 50,00€
Ir iespēja sazināties ar Konsultāciju Centru un vienoties par kādu Jums ērtāku laiku! Epasts: info@nlp.lv vai Tel. 26575571!