Curriculum Vitae



Mg. psych. Dace Rolava



Personas dati:

Dzimusi: 1955.17.01, Rīga
Telefons: 29481150
dace@nlp.lv

Darba pieredze:

2013. gads - šobrīd SIA “DR kursi un konsultācijas” direktore un pasniedzēja.
2005. gada - šobrīd psihologa un Ēriksona klīniskās hipnozes praktiķa privātprakse
Kopš 2009. gada Sertificēta hipno-psihoterapeite
2005. - 2008. Izglītības iestādes „Educatio” lietišķās psiholoģijas un pašizaugsmes kursu un semināru pasniedzēja.
1997. gads - šobrīd izglītības iestādes „Jauno psiholoģiju centrs” lietišķās un personības izaugsmes psiholoģijas kursu un semināru pasniedzēja.

Izglītība:

Akadēmiskā
2006.-2013. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistrs.
2001.-2005. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaurs.

Papildizglītība
2006.-2008. Supervīzija „Klīniskā un Ēriksona terapeitiskā hipnoze”. Iegūts supervizora sertifikāts Ēriksona klīniskajā hipnozē. Teorija 120 ak.h / Prakse 120 ak.h (Francija)
2004.-2006. Divgadīgā programma “B. Hellingera Sistēmfenomenoloģiskā pieeja”, Psiholoģijas augstskola (Krievija)
2001.-2004. Trīsgadīgā programma - „Psihodinamiskās hipnozes un Ēriksona terapeitiskā hipnoze” praktiķa profesionālais sertifikāts (Francija) (1710 ak. h teorija, 757 ak.h prakse)
2001.-2003. Divgadīgā programma „Sofijas analīze”, Romas Sofijas Universitāte, Eksistenciāli analītiskās psihoterapijas institūts (Itālija, 200 ak.h)
2003.-2006. Psihodinamiskās hipnozes un Ēriksona hipnozes profesionālais diploms. diploma nr. 01./06., hipnopraktiķis (1200 ak. h teorija, 757 ak. h prakse) Latvija
2000. NLP meistara kurss, Starptautiskā Ēriksona Universitāte (Kanāda)
1999.-2000. Divgadīgā programma „Ēriksona hipnoze”, Ģimenes un grupu psihoterapijas institūts (Krievija, 180 ak.h))
1998. 1999. NLP praktiķa kurss, Baltijas pedagoģijas akadēmija (Krievija, 120 ak.h)
1996.-1997. NLP praktiķa kurss, Starptautiskā Ēriksona Universitāte (Kanāda, 180 ak.h)